Tag: kannada movies

ಅವನು ಅವಳನ್ನ  ಮರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ  ತಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತ್ಸಿಲ್ಲ,  ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂತರಂಗದ ಮಾತನ್ನು, ನಾಯಕ ಅಥ೯ ಮಾಡಿಸಲು ಮೊದಲಿನಿಂದ...