Tag: news kannada

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್  ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ,  ಭಾರತೀಯ  ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ "ಗೋಡೆ"  ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ  ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್....
ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಯ೯ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಮೋದಿಯವರಂತೂ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಭಾಂದವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು...