Tag: trending kannada

ಅಧಿಕಾರದ ದುರಾಸೆ ಇದ್ದವನು, ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.   ಅದನ್ನು ಅರಿಯುವ...